Господарські та цивільні правовідносини

Ми надаємо широкий спектр послуг у сфері господарського права, починаючи від надання разових усних консультацій відносно укладення окремих договорів до повного абонентського обслуговування господарської діяльності підприємства. Наші фахівці готові розробити для Вас одиничний договір або договірну схему для врегулювання правовідносин з контрагентами, прорахувати їх податкові наслідки і ризики невиконання контрагентами своїх зобов'язань.

Адвокати об'єднання «Лєтрадо» надають правову допомогу у вирішенні господарських спорів з контрагентами, беруть участь в досудовому і судовому вирішенні конфліктів, що стосуються виконання господарських зобов'язань і застосування санкцій за їх невиконання, забезпечують виконання судових рішень, у тому числі, винесених судами іноземних юрисдикцій.

До переліку наших послуг у сфері господарського права входить:

 1. участь у переговорах з укладення, зміни та розірвання господарських договорів;
 2. розробка всіх видів господарських договорів, угод, контрактів, іншої проектної документації;
 3. проведення правової експертизи договорів та їх проектів;
 4. надання усних і письмових юридичних консультацій з усіх питань, що виникають при здійсненні господарської діяльності;
 5. складання протоколів розбіжностей, узгодження змін і доповнень до вже укладених договорів, контрактів;
 6. супровід зовнішньоекономічної діяльності;
 7. представництво інтересів клієнтів в господарських судах і в органах виконавчої служби у справах у сфері господарського права.

Надання послуг в галузі цивільного права - одне з найбільш «народних» напрямків діяльності адвокатського об'єднання «Лєтрадо», що охоплюють більшість сторін життя і діяльності людини.

В межах цієї практики наші адвокати надають правову допомогу громадянам, особам без громадянства та іноземцям, пов'язану з укладенням та виконанням договорів, стягненням боргів, захистом прав споживачів, особистих немайнових прав та щодо ряду інших справ. Ми допомагаємо з вирішенням спадкових, житлових, земельних спорів та спорів відносно права власності.

До переліку наших послуг у сфері цивільного права входить:

 1. надання усних і письмових консультацій щодо цивільно-правових справ;
 2. правовий аналіз цивільно-правових, у тому числі споживчих, договорів;
 3. розробка договорів купівлі-продажу, оренди, дарування, позики, позички, страхування, застави та інших цивільно-правових договорів, доручень і заповітів;
 4. правовий супровід процедур укладення, зміни та розірвання договорів, визнання їх недійсними;
 5. захист прав споживачів;
 6. надання юридичної допомоги в справах щодо захисту прав власності, прав на спадщину, захисту честі, гідності, ділової репутації та інших особистих немайнових прав;
 7. надання допомоги в справах щодо стягнення заборгованості, відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
 8. представництво інтересів клієнтів в судах та в органах виконавчої служби по цивільно-правовим справам.