Перерахунок вартості опалення: бути чи не бути?

Протягом опалювального періоду 2015-2016 рр. серед споживачів теплової енергії в Україні спостерігалася тенденція до отримання «платіжок» із значно завищеною вартістю опалення. Для багатьох людей вони стали величезною несподіванкою та шоком.

Представники попереднього уряду стверджували, що здійснення перерахунку вартості послуг з надання теплової енергії є простим завданням, однак для реалізації даних слів на практиці споживачу слід пройти досить складну процедуру. Що ж це за процедура та які етапи вона включає проаналізуємо нижче.

Умови, за яких здійснюється перерахунок вартості опалення.

Обов’язковою та найбільш важливою умовою для здійснення перерахунку за надання послуг з опалення є відсутність квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії, оскільки нарахування виконується по факту наданої послуги.

При цьому, перерахунки за послуги з централізованого опалення можливі у наступних випадках:

 • якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився;
 • за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);
 • у разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативному відповіднику.

Хто та коли має здійснювати перерахунки?

У відповідності до положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р., Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 21.07.2005 р. та Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості від 17.02.2010 р. одним із обов’язків виконавця є проведення перерахунку розміру плати за надання послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання. Він може доручити іншій організації виконувати такі роботи, проте перед споживачем несе відповідальність за здійснення перерахунку саме виконавець, а не підрядні організації.

Перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з постачання теплової енергії здійснюється шляхом зменшення розміру плати за надання послуг. Виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Рекомендований алгоритм дій у разі ненадання або неякісного надання послуг з постачання теплової енергії та необхідності здійснення перерахунку вартості таких послуг.

 • І. Звернення до виконавця послуг з надання теплової енергії та складання акту-претензії.

  Для споживачів, що стикнулися із проблемою надання неякісних послуг з опалення житлових будинків Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. та Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення від 21.07.2005 р. передбачають можливість захисту своїх порушених прав.

  Перш за все, споживачу слід повідомити про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі. Повідомлення, незалежно від форми, реєструється у відповідному журналі реєстрації заявок споживача. Однак, на практиці, рекомендується звертатися до виконавця у письмовій формі задля виключення можливості уникнення фіксації щодо надання неякісних послуг з опалення представником виконавця.

  У відповідь представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

  У випадку, якщо представнику виконавця не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, він зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. При цьому, для виконання даної дії представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

  За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця. Важливо, що у разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

  Після виконання вищевикладених дій виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг.

 • ІІ. Звернутися зі скаргою до органів місцевого самоврядування, територіального відділення Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та місцевих органів Антимонопольного комітету України.

  У випадку, якщо виконавець послуг з надання теплової енергії проігнорував акт-претензію споживача, слід звертатися зі скаргою про зобов’язання усунення неякісного надання або ненадання послуг виконавцем та здійснення перерахунку вартості наданих послуг до відповідних органів місцевого самоврядування.

  В разі безрезультатності даної дії рекомендується подати аналогічну за змістом скаргу до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а саме до територіального відділення Державної інспекції з питань захисту прав споживачів.

  Паралельно, на розсуд споживачів, можна звернутися до місцевих органів Антимонопольного комітету України з вимогою про вжиття заходів щодо усунення причин, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом усунення неякісного надання або ненадання послуг з надання теплової енергії та здійснення перерахунку вартості наданих послуг виконавцем.

  На законодавчому рівні до скарг такого роду встановлюються мінімальні вимоги. Так, у відповідності до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» у скарзі має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, вимоги. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи (рекомендується додавати копію договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення; копію акту-претензії, що підтверджуватиме факт ненадання або неякісного надання виконавцем послуг з надання теплової енергії; копії листів до виконавця послуг), необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

  Після надсилання даної скарги органи місцевого самоврядування, територіальні органи Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та місцеві органи Антимонопольного комітету України повинні протягом одного місяця від дня надходження розглянути її та прийняти усі можливі міри по усуненню зазначеної претензії на дії виконавця послуг з надання теплової енергії громадянам.

 • ІІІ. Звернутися до суду загальної юрисдикції з позовом про зобов’язання виконавця послуг здійснити перерахунок вартості послуг з постачання теплової енергії.

  Слід зазначити, що судова практика в контексті задоволення вказаних позовних вимог вцілому є позитивною. Так, наприклад, ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.07.2014 року при розгляді справи за позовом Концерну «Міські теплові мережі» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за послуги центрального опалення, було задоволено касаційною скаргу ОСОБА_6 на рішення апеляційного суду Запорізької області від 11 лютого 2014 року. Суд дійшов висновку про наявність обов'язку позивача здійснити нарахування розміру плати за надані послуги з урахуванням зменшення її розміру або звільнення від оплати взагалі у відповідні місяці. Неякісне надання послуг та відхилення температурних показників в житлових приміщеннях відповідача від встановлених нормативів підтверджувалося належним чином оформленими актами-претензіями.

  Однак, коефіцієнт вирішення вказаної категорії справ на користь споживача міг би бути значно більшим. Це зумовлюється недотриманням процедури досудового врегулювання спору між споживачем та виконавцем послуг, а саме:

  1. споживачами не надаються документальні підтвердження фіксування ненадання або неякісного надання послуг з постачання теплової енергії та відхилення температурних показників в житлових приміщеннях від встановлених нормативів (належним чином складені та підписані акти-претензії);
  2. наявність заборгованості перед виконавцем щодо оплати наданих комунальних послуг, що виникає на підставі рішення споживачів про несплату за комунальні послуги без відповідних підтверджуючих документів (Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 02.03.2016 р.).

  Водночас, якщо позовна заява є аргументованою та підтверджується відповідними доказами: копіями актів-претензій про неякісне надання послуг, копіями скарг до органів місцевого самоврядування, територіальних відділень Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та територіальних органів Антимонопольного комітету України, платіжними дорученнями по сплаті за надані комунальні послуги, змусити виконавця здійснити перерахунок в судовому порядку виявиться не так вже й складно.

Висновок

Таким чином, процедура перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії лише на перший погляд є досить простою до застосування, проте існує ряд «підводних каменів», які її значно ускладнюють та роблять недоступною для використання звичайними громадянами. Однак, чітке дотримання рекомендованого вище алгоритму дій у ситуації, що склалася допоможе захистити порушені права споживачів.

Олександр Аліменко
юрист АО "Лєтрадо"

Матерал опублковано на правовому інформаційному порталі "ЮРЛІГА" 16.05.2016

АО "Лєтрадо". Усі права на матеріали, які опубліковано на сайті letrado.ua, охороняються законодавством України. Цитування та републікація матеріалів, розміщених у розділі сайту «Публікації», дозволяється Інтернет-ресурсам лише за наявності прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання, розміщеного не нижче другого абзацу тексту. Подробиці: Умови використання/Політика конфіденційності.