Вид на проживання в Україні: кому потрібно і як отримати?

Загострення ситуації на східному кордоні України і окупація Криму спровокували підвищену увагу прикордонників до іноземних громадян, в першу чергу з Росії та країн СНД. Раніше вони в більшості випадків «закривали очі» на порушення громадянами РФ максимального терміну перебування в Україні без реєстрації, який згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації (MU97065S) повинен складати не більше 90 днів з моменту в'їзду. Але з 1 квітня 2014 року, на підставі, як стверджують самі прикордонники, окремого розпорядження КМУ, вони стали ретельно стежити за дотриманням цієї вимоги. Відповідно, перед громадянами РФ, які постійно проживають та/або працюють в Україні, постала дилема: чи то раз на 90 днів виїжджати з України, чи то легалізувати своє місцеперебування в Україні на постійній або тимчасовій підставі.

Варто також відзначити, що ця ж дилема вже давно стоїть перед більшістю громадян інших країн СНД, з якими Україна має безвізовий режим. Причому якщо в угоді України з РФ не обмежено кількість в'їздів в Україну (тобто, можна раз на 90 днів виїжджати і наступного дня в'їжджати назад), то аналогічні угоди про безвізовий режим з іншими країнами такі обмеження містять. Практично всі вони, як і законодавство України (див. постанову КМУ від 15.02.2002 № 150), передбачають, що термін перебування іноземних громадян на території України не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з моменту першого в'їзду з держав з безвізовим порядком в'їзду.

Тобто, громадянам Молдови, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Білорусі та інших країн, з якими діє безвізовий режим, які постійно проживають в Україні, виїжджати з України потрібно на більш тривалий час. Особливо зараз, коли на дотримання термінів перебування іноземних громадян в Україні прикордонники стали звертати підвищену увагу у зв'язку з бойовими діями на Донбасі.

Це вже не кажучи про громадян тих країн, з якими діє візовий режим, які можуть перебувати в Україні лише протягом строку, зазначеного в отриманій ними візі.

Щоб жити і працювати в Україні більше 90 днів, без необхідності тривалих від'їздів і без страху бути притягнутим до відповідальності, в тому числі у вигляді депортації та/або заборони на в'їзд на територію України, іноземним громадянам та особам без громадянства слід оформити посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Щоб жити і працювати в Україні більше 90 днів іноземним громадянам слід оформити посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання

Відповідно до положень ст. 4 та ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та особи без громадянства» право на отримання тимчасової посвідки на проживання мають іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для:

 1. працевлаштування;
 2. навчання;
 3. возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України або іноземцями (особами без громадянства), які вже мають посвідку на проживання в Україні;
 4. укладення шлюбу з громадянином України;
 5. участі в реалізації зареєстрованих проектів міжнародної технічної допомоги;
 6. проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійної організації, погодженим з органом, який здійснив реєстрацію такої організації (облдержадміністрація або Мінкультури);
 7. участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;
 8. роботи в зареєстрованих представництвах іноземних компаній;
 9. роботи в зареєстрованих філіях або представництвах іноземних банків;
 10. здійснення наукової, культурної освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами;
 11. участі у зареєстрованих міжнародних та регіональних волонтерських програмах;
 12. участі у діяльності зареєстрованих волонтерських організацій;
 13. роботи кореспондентом або представником іноземних ЗМІ.

Перелік підстав для отримання тимчасової посвідки на проживання хоч і широкий, та все ж обмежений

Для отримання тимчасової посвідки на проживання, згідно з постановою КМУ від 28.02.2012 № 251 та наказу МВС від 15.07.2013 № 681, вказаним особам будуть потрібні наступні документи:

 1. заява на оформлення посвідки на тимчасове проживання;
 2. паспорт іноземного громадянина або документ, що засвідчує особу без громадянства (повертається після пред'явлення) з візою типу Д (якщо необхідність отримання візи існує);
 3. копії сторінок паспорта заявника з особистими даними (перша сторінка) і зі штампом про перетин кордону (альтернатива - імміграційна карта з відповідним штампом);
 4. копія першої сторінки паспорта з нотаріально завіреним перекладом на українську мову;
 5. 4 фотографії заявника (3,5 х 4,5 см на матовому папері);
 6. поліс медичного страхування;
 7. копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
 8. квитанція про сплату держмита.
 9. клопотання приймаючої сторони (фізичної або юридичної особи) про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім того, знадобиться один з документів, що підтверджує наявність однієї підстав для отримання тимчасового дозволу на проживання, зазначених вище:

 1. для тих, що прибули з метою працевлаштування: копія дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, виданого обласним центром зайнятості, або копія угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (для іноземців, найнятих інвестором відповідно до угоди про розподіл продукції);
 2. для тих, хто прибув з метою навчання: документ, що підтверджує факт навчання в Україні;
 3. для тих, які прибули з метою возз'єднання сім'ї: оригінал і копія документа, що підтверджує приналежність до членів сім'ї. Також додатково надається документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні (довідка з банку, довідка з місця роботи, платіжна картка з випискою з особового рахунку та інше);
 4. для тих, що уклали шлюб з громадянином України - копія свідоцтва про шлюб або іншого документа, що свідчить про його укладення;
 5. для тих, що прибули брати участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги - копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої Мінекономрозвитку і завіреної печаткою реципієнта;
 6. для тих, які прибули з метою проповідування або виконання іншої релігійної діяльності - згода органу, що здійснив реєстрацію приймаючої релігійної організації;
 7. для тих, хто приймає участь у діяльності громадських (неурядових) організацій іноземних держав - оригінал та копія свідоцтва про реєстрацію структурного підрозділу такої організації;
 8. для тих, хто працює у представництвах іноземних компаній - оригінал та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;
 9. для тих, хто працює у філії або представництві іноземного банку - оригінал та копія свідоцтва про акредитацію такої філії або представництва;
 10. для тих, хто приймає участь у волонтерських програмах - копія свідоцтва про державну реєстрацію волонтерської організації;
 11. для кореспондентів або представників іноземних ЗМІ - представлення Національної комісії телебачення і радіомовлення про оформлення виду на проживання.

Право на отримання постійної посвідки на проживання в Україні мають лише ті іноземці, які прибули в Україну відповідно до вимог Закону України «Про імміграцію» і ті, хто прийняв рішення про припинення громадянства України.

Для в'їзду в Україну з метою постійного проживання в ній відповідно до Закону України «Про імміграцію» необхідно спочатку отримати дозвіл на імміграцію, отримати який можуть тільки такі категорії осіб:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і працівники;
 3. особи, які здійснили зареєстровану іноземну інвестицію в економіку України на суму не менше 100 000 доларів США;
 4. брати та сестри, дідусі, онуки громадян України;
 5. особи, які раніше були громадянами України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта або його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 8. один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі більше двох років, є громадянином України, діти і батьки громадян України;
 9. опікуни та піклувальники громадян України або особи, які перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 10. особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 11. особи, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 12. закордонні українці, їх дружини (чоловіки) і діти у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Щоб оформити постійну посвідку на проживання в Україну більшості іноземців та осіб без громадянства необхідно спочатку отримати дозвіл на імміграцію

При цьому законодавством України також встановлено перелік осіб, які не можуть отримати дозвіл на імміграцію (зокрема, особи, які мають судимість; особи, яким заборонено в'їзд в Україну; хронічні алкоголіки, токсикомани, наркомани та інші).

Отримати дозвіл на імміграцію можна або в дипломатичних та/або консульських установах України, або у Державній міграційній службі України, подавши відповідну заяву і документи, що підтверджують наявність підстав для отримання такого дозволу.

Дозвіл на імміграцію разом із заявою та документами, необхідними для ідентифікації особи (паспорт, ідентифікаційний номер, 4 фотокартки 3,5 х4, 5 см та інші) Необхідні для отримання посвідки на постійне проживання. Без дозволу на імміграцію постійну посвідку на проживання можуть отримати тільки окремі категорії осіб (наприклад, переселенці з Абхазії).

Заява про отримання тимчасового дозволу на проживання і додані до нього документи розглядаються органами Державної міграційної служби України протягом 15 днів з дня їх отримання ними, а про отримання постійного виду на проживання - протягом 7 днів.

Підставами для відмови у видачі дозволу на проживання є:

 1. необхідність забезпечення національної безпеки та охорони громадського порядку;
 2. необхідність охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
 3. факт підробки, пошкодження або невідповідності встановленим зразкам паспорту іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 4. подача завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 5. виявлення фактів невиконання рішень суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення.

Посвідка на постійне проживання надає можливість іноземним громадянам та особам без громадянства жити в Україні невизначений час, до того моменту, поки не буде скасовано дозвіл на імміграцію (підстави для цього пов'язані з грубими порушеннями іноземцями українського законодавства). Вид на тимчасове проживання натомість необхідно щорічно продовжувати, подаючи відповідні заяви та деякі інші документи не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії посвідки на проживання. При цьому посвідка на тимчасове проживання також може бути скасована за рішення органу Державної міграційної служби при порушенні іноземцем українського законодавства чи при зникненні підстав, які були підставою для її надання.

Особи, які отримали посвідку на проживання в Україні, зобов'язані зареєструвати своє місце проживання відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Висновок:

В цілому, процедуру отримання посвідки на проживання (постійної або тимчасової) не можна назвати складною. Але виявлення або створення умов для отримання цього документу, а також обробка та підготовка документів, на підставі яких посвідку на проживання можна було б отримати, часто вимагають винахідливості, юридичної грамотності та наявності налагоджених контактів з органами Державної міграційної служби України.

Андрій Свінцицький
керуючий партнер, адвокатське об'єднання «Лєтрадо»

Матеріал опублікований у виданні "ЮРИСТ & ЗАКОН" від 31.07.2014 р № 29

АО "Лєтрадо". Усі права на матеріали, які опубліковано на сайті letrado.ua, охороняються законодавством України. Цитування та републікація матеріалів, розміщених у розділі сайту «Публікації», дозволяється Інтернет-ресурсам лише за наявності прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання, розміщеного не нижче другого абзацу тексту. Подробиці: Умови використання/Політика конфіденційності.