Розгляд справи в суді першої інстанції

Види проваджень

Таблиця №1 Було Стало
ЦПК
 • Наказне
 • Позовне
 • Окреме
 • Наказне
 • Позовне:
  1. загальне
  2. спрощене
 • Окреме
ГПК
 • Позовне:
 • Позовне:
  1. загальне
  2. спрощене
 • Наказне
КАС
 • Позовне:
 • Позовне:
  1. загальне
  2. спрощене

Наказне провадження: строки

Таблиця №2 Було Стало
Розгляд заяви про видачу судового наказу ЦПК ГПК ЦПК ГПК
Протягом 3 днів з моменту постановлення ухвали про відкриття наказного провадження Відсутнє Протягом 5 днів з дня надходження заяви про видачу судового наказу
Надсилання копії судового наказу Не пізніше наступного дня після видачі судового наказу Відсутнє Не пізніше наступного дня після видачі судового наказу
Відмова у видачі судового наказу Не пізніше наступного дня з дня надходження заяви про видачу судового наказу до суду Відсутнє Не пізніше 10 днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу
Подання заяви про скасування судового наказу Протягом 10 днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів Відсутнє Протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів
Розгляд заяви про скасування судового наказу протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду Відсутнє Не пізніше 2 днів після подання заяви про скасування судового наказу (суд постановляє ухвалу про скасування)
Набрання судовим наказом законної сили протягом 3 днів після закінчення строку на подання заяви про скасування судового наказу Відсутнє протягом 5 днів після закінчення строку на подання заяви про скасування судового наказу
Надсилання судового наказу, що набрав законної сили Не встановлено Відсутнє протягом 5 днів з дня набрання судовим наказом законної сили

Наказне провадження: вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Таблиця №3 Було Стало
ЦПК
 1. заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
 2. заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 3. заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 4. заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 5. заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 6. заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.
 1. заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
 2. заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 3. заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 4. заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половину заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 5. заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
 6. заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів;
 7. заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи-підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим аніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
ГПК Відсутня дана форма судочинства.
 1. за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наказне провадження: підстави для відмови у видачі судового наказу

Таблиця №4 Було Стало
ЦПК
 • не усунені заявником недоліки заяви про видачу судового наказу у встановлений судом строк;
 • звернення заявника про повернення заяви про видачу судового наказу до моменту відкриття провадження;
 • заяву про видачу судового наказу подано недієздатною особою;
 • заяву від імені заявника подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • справа не підсудна цьому суду.
 • заява подана з порушенням вимог щодо форми і змісту заяви про видачу судового наказу;
 • заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 • заявлена вимога не відповідає вимогам, за якими може бути видано судовий наказ;
 • заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
 • існує рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами набрало законної сили;
 • у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 • є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;
 • є рішення суду іноземної держави, визнане в Україні в установленому законом порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих саме підстав;
 • настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 • з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов строк, встановлений законом для пред'явлення позову до суду за такою вимогою;
 • судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ;
 • судом раніше відмовлено у видачі судового наказу у зв’язку з порушенням вимог щодо форми і змісту заяви про видачу судового наказу, подачею заяви особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано, не відповідністю вимоги переліку вимогам, за якими може бути видано судовий наказ;
 • із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу;
 • заяву подано з порушенням правил підсудності.
ГПК Відсутня дана форма судочинства. Підстави для відмови у видачі судового наказу дублюють підстави перелічені в ЦПК з урахуванням деяких особливостей господарського судочинства.

Позовне провадження: строки

Таблиця №5 Було Стало
ЦПК ГПК КАС ЦПК ГПК КАС
Відкриття провадження протягом 3 днів з дня надходження позову до суду протягом 5 днів з дня надходження до суду позову
Ухвала про залишення позову без руху Протягом 3 днів з дня надходження позову до суду Відсутня можливість залишення позову без руху Протягом 3 днів з дня надходження позову до суду протягом 5 днів з дня надходження до суду позову
Усунення недоліків Не більше 5 днів з дня отримання ухвали Відсутнє Строк достатній для усунення недоліків (визначає суд) не більше 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позову без руху
Повернення позову/залишення без розгляду По закінченню строку на усунення недоліків не пізніше 3 днів з дня надходження позову По закінченню строку на усунення недоліків не пізніше 5 днів з дня надходження позову або з дня закінчення строку на усунення недоліків
Ухвала про відмову у відкритті провадження не пізніше 3 днів з дня надходження позову не пізніше 3 днів з дня надходження позову не встановлено не пізніше 5 днів з дня надходження позову
Підготовче провадження Попереднє судове засідання - протягом 10 днів з дня відкриття провадження у справі відсутнє не встановлено
 • протягом 60 днів з дня відкриття провадження
 • у виняткових випадках строк може бути продовжений не більше ніж на 30 днів (за клопотанням сторін
Врегулювання спору за участі судді Відсутнє протягом розумного строку, але не більше 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення
Розгляд справи по суті не встановлено
 • розпочати розгляд не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі
 • розглянути протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті
Складання повного тексту рішення та ухвали визначається судом повне рішення повинно бути складено у строк не більше 5 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення. складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як 5 днів з дня закінчення розгляду справи
 • складання повного тексту рішення відкладається на строк не більше як 10 днів з дня закінчення розгляду справи (загальне позовне провадження)
 • складання повного тексту рішення відкладається на строк не більше як 5 днів з дня закінчення розгляду справи (спрощене позовне провадження)
 • складання повного тексту ухвали відкладається на строк не більше як 10 днів з дня оголошення вступної і резолютивної частин ухвали (загальне позовне провадження)

Позовне провадження: обов’язкові вимоги до позову

Таблиця №6
Було Стало
ЦПК ГПК КАС ЦПК ГПК КАС
 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти (лише для КАС) якщо такі відомі;
 • документ, що підтверджує статус ФОП (лише для ГПК);
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову (для ЦПК і ГПК);
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання (лише для ГПК);
 • обґрунтований розрахунок сум, що стягуються або оспорюються, законодавство на підставі якого подається позов (лише для ГПК);
 • клопотання - у разі необхідності (лише для КАС);
 • перелік документів, що додаються до заяви.
 • найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також, якщо відомо, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 • зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються (для ЦПК і ГПК), обґрунтований розрахунок сум, що стягується рішенням, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень (для КАС);
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору;
 • відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 • підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності) зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 • зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи
 • зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 • у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
 • у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акту до позивача або належність позивача до суб'єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт

Спрощене позовне провадження

Таблиця №7 ЦПК ГПК КАС
Справи, що розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи (ціна позову - менше 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та справи незначної складності, визначені судом) розглядаються незначної складності (перелік міститься у ст. 12 КАС України)
 • справи, що виникають з трудових відносин;
 • може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за виключенням справ, що виникають з сімейних відносин, щодо спадкування, щодо приватизації державного житлового фонду, щодо визначення необґрунтованими активів  та їх витребування, справи, в яких ціна позову перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за виключенням справ про банкрутство, санації боржника до банкрутства, корпоративних спорів, спори з питань інтелектуальної власності, економічної конкуренції, стягнення збитків з посадової особи, приватизації державного майна та в яких ціна позову перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 • справи, що виникають з трудових відносин;
 • може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за виключенням справ у спорах щодо оскарження нормативно-правових актів, щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень (відшкодування шкоди у сумі більше 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), про примусове відчуження земельної ділянки, щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі більше 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Критерії розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження
 • ціна позову;
 • значення справи для сторін;
 • обраний позивачем спосіб захисту;
 • категорія та складність справи;
 • обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;
 • кількість сторін та інших учасників справи;
 • чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
 • думки сторін щодо необхідності розгляду справи в порядку спрощеного провадження
Строки 60 днів з дня відкриття провадження у справі
Особливості спрощеного провадження
 • подання відзиву протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження;
 • підготовче засідання не проводиться;
 • перше засідання проводиться не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі;
 • розгляд здійснюється без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше;
 • судові дебати не проводяться;
 • не викликаються свідки.

Загальне позовне провадження: стадії

Таблиця №8
ЦПК ГПК КАС
1. Пред'явлення позову (позивач має право заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження)
2. Вивчення позовної заяви для вирішення питання про:
 • прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження;
 • відмови у відкритті провадження;
 • залишення позовної заяви без руху для уснунення недоліків;
 • повернення позовної заяви.
2. Вивчення позовної заяви для вирішення питання про:
 • прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження;
 • відмови у відкритті провадження;
 • залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків (у разі недотримання вимог ст. ст. 162, 164, 172 ГПК);
 • повернення позовної заяви.
2. Вивчення позовної заяви для вирішення питання про:
 • прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження;
 • відмови у відкритті провадження;
 • залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків;
 • повернення позовної заяви.
3. Підготовче провадження Завдання:
 • остаточне визначення предмету спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; - з'ясування заперечень проти позовних вимог;
 • визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
 • вирішення відводів;
 • визначення порядку розгляду справи;
 • вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Строки:
 • 60 днів з дня відкриття провадження у справі;
 • у виняткових випадках строк може бути продовжений не більше ніж на 30 днів (за клопотанням сторін)
4. Врегулювання спору за участі судді (не обов'язкова стадія)
 • проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті;
 • проводиться протягом розумного строку, але не більше 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення;
 • проводиться у формі спільних та(або) закритих нарад.
Виняток: не допускається у випадку вступу третьої оосби з самостійними вимогами Виняток: не допускається у спорах про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; за заявами про затвердження планів санації боржника; у випадку вступу третьої особи з самостійними вимогами Виняток: не допускається в окремих категоріях справ складних адміністративних справ, передбачених главою 11 розділу 2 КАСУ та типових справах; у випадку вступу третьої особи з самостійними вимогами
5. Розгляд справи по суті
 • розгляд здійснюється протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті
 • розгляд зупиняється в окремих випадках (для ЦПК:ст.251 та ст. 252; для ГПК: ст.227 та ст. 228; для КАС: ст. 236)
 • в ГПК запроваджуються судові дебати (тривалість та черговість визначаються головуючим)
 • розгляд справи по суті закінчується: 1) ухваленням рішення суду 2) залишенням позову без розгляду 3) закриттям провадження у справі

Виконання судових рішень: строки

Таблиця №9 Було Стало
ЦПК ГПК КАС ЦПК ГПК КАС
Внесення виконавчого документу до Єдиного реєстру виконавчих документів (ЄРВД) та надсилання копії стягувачу
 • Щодо внесення в ЄРВД положення відсутні
 • Строк надсилання копії виконавчого документу не встановлений
Протягом 5 днів після набрання судовим рішенням законної сили
Розгляд заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню Протягом 10 днів з моменту подання заяви Протягом 10 днів з дня надходження заяви
Розгляд заяви про поновлення пропущеного строку Протягом 10 днів з моменту подання заяви Не встановлено Протягом 10 днів з моменту подання заяви Протягом 10 днів з дня надходження заяви
Затвердження мирової угоди Не встановлено Протягом 10 днів з моменту подання заяви Протягом 10 днів з дня надходження до суду відповідної заяви
Розгляд заяви про встановлення або зміну способу/порядку виконання, відстрочення/розстрочення Протягом 10 днів з моменту подання заяви Протягом 10 днів з дня надходження до суду відповідної заяви
Заміна сторони виконавчого провадження Протягом 10 днів з моменту подачі відповідного подання/заяви Протягом 10 днів з дня надходження до суду відповідної заяви/подання

Негайне виконання судових рішень

Таблиця №10
Було Стало
ЦПК ГПК КАС ЦПК ГПК КАС
 • стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
 • присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;
 • відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
 • поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;
 • відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
 • розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
 • примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу;
 • встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України.
Не встановлено
 • присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;
 • присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;
 • поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 • припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;
 • уточнення списку виборців;
 • обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
 • усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;
 • накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;
 • повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.
 • стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
 • присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;
 • відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
 • поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;
 • відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
 • розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
 • примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу;
 • встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України;
 • надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
Не встановлено
 • присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з державного бюджету україни або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;
 • присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;
 • поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 • припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;
 • уточнення списку виборців;
 • усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань;
 • накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій ради безпеки оон, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.