Перегляд судових рішень: головні зміни ЦПК, ГПК і КАСУ

Cтроки на оскарження

Таблиця №1 Було Стало
Апеляційна скарга на рішення суду ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
10 днів з дня проголошення або 20 днів 30 днів
з дня підписання повного рішення при оголошення лише вступної та резолютивної частин рішення з дня отримання копії рішення з дня проголошення або з дати складення повного судового рішення (якщо було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення або прийнято рішення без повідомлення (виклику) учасників справи (ГПК і ЦПК) чи в письмовому провадженні (КАСУ))
для осіб, що не були присутні при проголошенні; при оголошенні лише вступної та резолютивної частин постанови і в разі її прийняття в письмовому провадженні
Апеляційна скарга на ухвалу суду 5 днів з дня проголошення 10 днів 15 днів
з дня проголошення
Касаційна скарга на рішення (ухвали) суду 20 днів з дня набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції 20 днів 30 днів
або з дня складення повного тексту, якщо оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення з дня проголошення або з дати складення повного судового рішення (якщо було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення або прийнято рішення без повідомлення (виклику) учасників справи (ГПК і ЦПК) чи в письмовому провадженні (КАСУ))
Перегляд рішень Верховним Судом 3 місяці з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, що свідчить про неоднаковість застосування касаційним судом норм матеріального чи процесуального права, чи з дня прийняття постанови ВСУ, якому протирічить оскаржуване рішення касаційного суду, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява; Виключено
1 місяць з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного. 30 днів з дня, коли особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, дізналась або могла дізнатись про набуття цим рішенням статусу остаточного
Перегляд за ново-виявленими (виключними) підставами 1 місяць з дня встановлення відповідної підстави, але не пізніше 3 років з дня набрання рішенням законної сили (лише щодо істотних обставин що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи) 30 днів з дня виникнення відповідної підстави, але не пізніше 3 років (щодо істотних обставин що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи) і не пізніше 10 років (щодо інших підстав) з дня набрання рішенням законної сили

Поновлення строків на оскарження

Таблиця №2 Було Стало
Наслідки подання скарги після закінчення строків на оскарження ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
Повернення скарги Залишення скарги без руху Залишення скарги без руху
Строк подання клопотання про поновлення при його відсутності в скарзі або при визнанні вказаних у ньому причин неповажними і залишенні через це скарги без руху Відсутність строку 30 днів з моменту отримання ухвали про залишення скарги без руху 10 днів з дати вручення особі ухвали про залишення скарги без руху
Строк для усунення інших недоліків скарги не встанолюється встановлюється судом в межах 5 днів або встановлюється судом в межах розумного строку Встановлюється судом в межах 10 днів
Наслідки пропущення строку з причин неотримання повного тексту рішення в день його проголошення або складення Спеціальне регулювання відсутнє (крім окремих випадків в ЦПК та КАСУ, коли строки оскарження відраховувались з дати отримання), але на практиці можливе в межах строків на оскарження з дати отримання оскаржуваного рішення Законодавчо передбачене право на поновлення пропущеного строку в межах строків на оскарження, що відраховуються з дати отримання оскаржуваного рішення
Відмова у відкритті провадження незалежно від поважності причин пропуску строку скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
 1. подання скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обовязки;
 2. пропуску строку на оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
скарга прокурора, субєкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків подання апеляційної скарги субєктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він не був повідомлений або до участі в якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) обовязки

Ухвали, що підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення*

Таблиця №3
Було Стало
 1. забезпечення позову, скасування забезпечення позову;
 2. повернення позовної заяви;
 3. відмову у відкритті провадження/прийнятті позовної заяви;
 4. передачу справи за підсудністю;
 5. відмову поновити пропущений процесуальний строк;
 6. визнання/затвердження мирової угоди;
 7. внесення виправлень у рішення;
 8. відмови ухвалити додаткове рішення, ухвалу;
 9. роз'яснення рішення
 10. зупинення провадження у справі;
 11. закриття провадження у справі;
 12. залишення заяви/позову без розгляду;
 13. відмови у відкритті провадження за нововиявленими обставинами;
 14. видачі дубліката виконавчого листа/судового наказу;
 15. поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа/наказу до виконання;
 16. відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;
 17. рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця;
 18. виправлення помилки у виконавчому листі/судовому наказі або визнання виконавчого листа/наказу таким, що не підлягає виконанню;
 1. забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів;
 2. забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, скасування забезпечення позову, відмови у забезпеченні позову, відмови у заміні заходу забезпечення позову або скасуванні забезпечення позову;
 3. повернення заяви позивачеві (заявникові);
 4. відмови у відкритті провадження у справі;
 5. передачі справи на розгляд іншого суду;
 6. відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
 7. затвердження мирової угоди/умов примирення сторін;
 8. призначення експертизи;
 9. зупинення провадження у справі;
 10. залишення позову (заяви) без розгляду;
 11. закриття провадження у справі;
 12. внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;
 13. відмови ухвалити додаткове рішення;
 14. розяснення або відмови у розясненні судового рішення;
 15. відмови у відкритті провадження про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами;
 16. відмови у поновленні пропущеного строку для предявлення виконавчого документа до виконання;
 17. відстрочення і розстрочення, зміни або встановлення способу і порядку виконання судового рішення;
 18. заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
 19. повороту виконання рішення суду або відмови у повороті виконання рішення;
 20. внесення чи відмови у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи відмови у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
 21. рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця;
 22. окрема ухвала;
 23. стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
 24. відмови у відкритті провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження;
 25. відновлення або відмови у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження.

*- зазначено лише спільні для всіх видів судочинства види ухвал, що підлягають оскарженню окремо від рішення;
Ч - не було в ЦПК; К – не було в ГПК; Ж – не було в КАСУ; КЧЖ – абсолютна новела

Апеляційна/касаційна скарга

Таблиця №4 Було Стало
Вимоги до змісту*
 1. найменування апеляційного/касаційного суду, до якого подається скарга;
 2. найменування суду (судів), рішення яких оскаржуються, номер справи та дату прийняття рішення;
 3. вимоги особи, яка подає скаргу;
 4. підстави подання апеляційної/касаційної скарги;
 5. перелік документів, доданих до скарги.
 1. найменування суду, до якого подається скарга;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. рішення або ухвала, що оскаржується;
 5. у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (для апеляції) або обґрунтування того, в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень) (для касації);
 6. клопотання особи, яка подала скаргу (для апеляції та для касації в ЦПК і КАСУ)
 7. вимоги особи (для касації);
 8. дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 9. перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
До скарги додаються
 • докази сплати судового збору;
 • документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися (ЦПК і КАСУ);
 • докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі (ГПК) або копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі (ЦПК і КАСУ);
 • копії оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій (для касації в ЦПК і КАСУ)
 1. довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень;
 2. докази сплати судового збору або докази наявності підстав для звільнення від сплати судового збору;
 3. докази надсилання копії скарги іншим учасникам справи (ГПК) або копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі (ЦПК і КАСУ)
 4. докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

* зазначено лише спільні для всіх видів судочинства вимоги до змісту скарги;
Ч - не було в ЦПК; К – не було в ГПК; Ж – не було в КАСУ; Ж – абсолютна новела

Основні новели апеляційного розгляду

Таблиця №5 Було Стало
Порядок подання апеляційної скарги ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
До апеляційного суду через суд першої інстанції, що ухвали оскаржуване рішення безпосередньо до апеляційного суду
Строк вирішення питання про відкриття апеляційного провадження 3 дні з дня надходження скарги або усунення недоліків (ЦПК і КАСУ) 5 днів з дня надходження скарги або усунення недоліків
Строк розгляду апеляційної скарги 2 місяці з дня прийняття скарги до розгляду (відкриття провадження) щодо скарг на рішення, 15 днів - щодо скарг на ухвали 60 днів з дня відкриття провадження рішення, 30 днів - щодо скарг на ухвали, з правом суду (в КАСУ і ЦПК) за клопотанням сторони продовжити строк розгляду ще на 15 днів
Розгляд апеляції без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами* Неможливо
Розгляд за наявними матеріалами можливий при неявці учасників справи, належним чином повідомлених про дату і час розгляду, а КАСУ (в порядку письмового провадження) також при відсутності клопотань учасників справи про розгляд справи з їх участю та щодо рішень, ухвалених в порядку скороченого провадження
скарги на певні ухвали суду першої інстанції
у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження
 • при неявці учасників справи, належним чином повідомлених про дату і час розгляду;
 • при відсутності клопотань учасників справи про розгляд справи з їх участю;
 • щодо рішень, ухвалених в порядку скороченого провадження без повідомлення учасників

* - з урахуванням обставин суд може розгляду справу з повідомленням (викликом) учасників справи

Нові наслідки апеляційного оскарження

Таблиця №6 Було Стало
Повноваження суду апеляційної інстанції*
 1. залишити рішення/ухвалу суду першої інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
 2. скасувати рішення/ухвалу повністю або частково і прийняти нове рішення/ухвалу;
 3. скасувати рішення повністю або частково і припинити/закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;
 4. змінити рішення/ухвалу;
 5. скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 1. залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення;
 2. скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення;
 3. визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 4. скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково;
 5. скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;
 6. скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 7. у передбачених випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з вищевказаних рішень
Порушення норм процесуального права, що є обов'язковою підставою для скасування оскаржуваного рішення і ухвалення нового рішення*
 1. розгляд і вирішення справи неповноважним судом;
 2. участь в ухваленні рішення судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;
 3. ухвалення чи підписання постанови не тим суддею, який розглядав справу.
 1. справу розглянуто неповноважним складом суду;
 2. в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими;
 3. справу (питання) розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов'язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою;
 4. суд прийняв судове рішення про права, інтереси та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі;
 5. судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;
 6. судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглядала справу;
 7. суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження.
Наслідки порушення правил юрисдикції
(підвідомчості) та підсудності
Скасування рішення і закриття провадження у справі при порушенні правил підвідомчості, скасування при порушенні підсудності в ГПК Порушення правил підвідомчості є обов'язковою підставою для скасування рішення та закриття провадження у справі, порушення правил підсудності - підстава для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

* зазначено лише спільні для всіх видів судочинства вимоги до змісту скарги;
Ч - не було в ЦПК; К – не було в ГПК; Ж – не було в КАСУ; КЧЖ – абсолютна новела

Предмет касаційного оскарження

Таблиця №7
Було Стало
Ухвали, що підлягають касаційному оскарженню
ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
Всі ухвали місцевого господарського суду що підлягають апеляційному оскарженню, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду. Окремі ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку (зокрема, щодо повернення заяви позивачеві (заявникові), відмови у відкритті,  провадження, зупинення та закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, відмови у відкритті провадження за нововиявленими обставинами) і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Ухвали суду першої інстанції, після їх перегляду в апеляційному порядку:
 • забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову
 • про повернення заяви позивачеві (заявникові);
 • про відмову у відкритті провадження у справі;
 • про зупинення провадження у справі;
 • про закриття провадження у справі;
 • про залишення позову (заяви) без розгляду
 • про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;
 • про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, державного виконавця, приватного виконавця;
 • про заміну чи відмову у заміні сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження
 • звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;
 • визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 • повернення заяви про перегляд заочного рішення
 • відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності
Ухвали суду апеляційної інстанції про:
 • відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження;
 • повернення апеляційної скарги;
 • зупинення провадження;
 • забезпечення позову;
 • заміни заходу забезпечення позову;
 • відмову ухвалити додаткове рішення;
 • роз'яснення рішення чи відмову у роз'ясненні рішення;
 • внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення;
 • повернення заяви про перегляд судового;
 • рішення за нововиявленими або виключними обставинами;
 • відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами;
 • заміну сторони у справі;
 • накладення штрафу в порядку процесуального примусу;
 • окремі ухвали.
Рішення, що НЕ підлягають касаційному оскарженню
Окремі категорії адміністративних спорів, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом України або Вищим адміністративним судом України
 1. рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
 2. судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо:
 3. касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
 4. особа, яка подає касаційну скаргу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
 5. справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
 6. суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних (незначної складеності) помилково.

Основні новели касаційного оскарження

Таблиця №8 Було Стало
Суд касаційної інстанції, до якого подається скарга ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
Вищий господарський суд України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ Вищий адміністративний суд України Верховний Суд
Строк вирішення питання про відкриття касаційного провадження 5 днів з дня надходження 3 дні з дати отримання суддею-доповідачем 2 дні з дати отримання суддею-доповідачем 10 днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків
Строк розгляду касаційної скарги 1 місяць щодо рішень та 15 днів щодо ухвал з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження (прийняття скарги) 1 місяць з дня отримання адміністративної справи 60 днів щодо рішень та постанов і 30 днів щодо ухвал з дати постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження
Виклик учасників справи З викликом учасників справи Без виклику учасників справи (за необхідності учасники справи можуть бути викликані для надання пояснень) З викликом учасників справи або в письмовому провадженні (за відсутності клопотань про участь або при неприбутті осіб, належним чином повідомлених)
 • Без виклику в справах з ціною позову менше 500 прожиткових мінімумів (крім тих, що не підлягають розгляду в порядку скороченого провадження), якщо суд не вирішить іншого
 • з викликом учасників по іншим справам
Без повідомлення учасників (за необхідності учасники справи можуть бути викликані для надання пояснень) З викликом, якщо учасник заявив клопотання про участь або суд визнав необхідним виклик для дачі пояснень

Перегляд Верховного Суду України vs розгляд палатою або Великою Палатою Верховного Суду

Таблиця №9 Було Стало
Підстави для перегляду vs передачі на розгляд
 1. неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 2. неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;
 3. встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом;
 4. невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
Передача на розгляд палати:
 • Суд у складі колегії суддів, що розглядає справу, вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати.
Передача на розгляд об'єднаної палати:
 • Суд у складі колегія суддів або палати, що розглядає справу, вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.
Передача на розгляд Великої Палати:
 • суд у складі колегія суддів, палати або об'єднаної палати, що розглядає справу, вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати чи об'єднаної палати) іншого касаційного суду або в рішенні Великої Палати
 • суд у складі колегія суддів, палати або об'єднаної палати, що розглядає справу, вважає, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
 • учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.
Порядок вирішення питання про перегляд vs передачу на розгляд Протягом 3 днів з дня отримання заяви про перегляд суддя-доповідач здійснює перевірку відповідності заяви вимогам закону та вирішує питання про допуск. Якщо заява відповідає вимоги або невідповідності усунуті у встановлений строк, і суддя-доповідач вважає, що вона підлягає розгляду - відкривається провадження. Якщо вважає, що не відповідає - передача на розгляд колегії у складі судді-доповідача та ще двох суддів. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття. Вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи більшістю від складу суду, що розглядає справу до прийняття постанови судом касаційної інстанції.
Строк розгляду 1 місяць з дня призначення справи до розгляду В межах загального строку розгляду касаційної скарги - 60 днів

Основні новели перегляду судових рішень за нововияленими та виключними підставами

Таблиця №10 Було Стало
Обмеження в розгляді справ за нововияленими (виключними) обставинами ГПК ЦПК КАСУ ГПК ЦПК КАСУ
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи. Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:
 1. переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
 2. докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.
При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи (КАСУ).
Хто здійснює розгляд заяви Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цій справі. У розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється тим самим складом суду, який ухвалив рішення, що переглядається, якщо справа розглядалася суддею одноособово або у складі колегії суддів. якщо такий склад суду сформувати неможливо, суддя або колегія суддів для розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами визначається в порядку, встановленому частиною першою цієї статті.
Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасоване судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі.
Строк для відкриття провадження Не встановлено 3 дні після надходження заяви Не пізніше наступного дня після надходження заяви Протягом 5 днів після надходження заяви
Строк розгляду заяви 1 місяць з дня надходження В строк, встановлений для вирішення справи у відповідній інстанції 2 місяці після надходження 30 днів з дня відкриття провадження